Nordic Pump

Nordic Pump AB tillverkar och säljer blandarpumpar, blandare och pumpar anpassade för golvspackel, olika pumpbara betonger, EPS cement, mur och putsbruk.


 

PRODUKTER

Blandarpumpar Nordic 1.5
Nordic 5.5
Mixer plus standard
Mixer Light
Brukspumpar Mixer 188
NP230
NP 255 PRO
NP 231V
Putsmaskin Mixer Vertigo
Automatblandare Mixer 50
Säckpack
Tillbehör Pumpmantlar, skruvar, pumpslang, slangvindor, reservdelar