MIXER 188

mixer188Mångsidig putsmaskin lämplig att spruta traditionella och förblandade bruk, specialprodukter, cementbruk och dekorputser.

Maskinen kan användas till alla typer av produkter med en maximal kornstorlek av 6 mm och förutsatt att produkterna är pumpbara och avsedda för denna typ av pumputrustning.

 

Trefas
Trågvolym 80 L
Elanslutning 400V – 50 Hz
Motoreffekt 5,5 kW
Pumptryck 0 – 30 bar
Pumpkapacitet (beroende på material och stator) ca: 10 – 40 L
Max kornstorlek ca: 6 mm
Pump längd (beroende på material) 20 – 80 m
Mått 140 x 70 x81 cm
Vikt 185 kg