Beräkna vatteninblandning

Beräkning vatteninblandning

Mätröret visar liter per timme

Antal säck / timme x vattenmängd / säck

T ex, på 1 ton går det 40 st. 25 kg säckar, om varje säck ska ha 4,5 liter vatten, räknar man:

40 säckar x 4,5 liter = 180 liter/ ton x antal ton/timme

Ger pumpen 4 ton/tim, blir det 180 liter x 4  = 720 liter

Då justerar man käglan i mätglaset till 720